Chỉ đạo điều hành
Cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường thi đua thực hiện văn hóa công sở (02/10/2019 18:00:00)
Hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; thực hiện hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc triển khai phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025, thiết thực kỷ niệm 71 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2019), 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Người; Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện trong toàn Ngành.

Kế hoạch nhằm mục đích thúc đẩy sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác.

Bên cạnh đó, cũng nhằm bảo đảm tính liên tục và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đoàn thể tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì nhân dân phục vụ.

Về đối tượng

Phong trào thi đua được phát động đến tất cả các đơn vị trong toàn Ngành, bao gồm các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành tài nguyên và môi trường.

Về nội dung thi đua

Đối với tập thể: “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”, tập trung vào các nội dung sau: Xây dựng, ban hành các chính sách, quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở; thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị; thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức: “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”, gồm: Chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm; thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống; trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị tổ chức, phát động.

Về giải pháp thực hiện

Theo các nội dung thi đua được hướng dẫn trong Kế hoạch, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ đặc điểm, tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức; quyết tâm triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua, tránh hình thức, lãng phí.

Cổng Thông tin điện tử của Bộ, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường... đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, bám sát cơ sở nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào thi đua.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các đơn vị phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên trong chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua theo nhiệm vụ được giao.

Hằng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện Phong trào thi đua ở một số cơ quan, đơn vị; tiến hành sơ kết Phong trào thi đua vào năm 2022 và tổng kết Phong trào thi đua vào năm 2025…

Về tiêu chuẩn và hình thức khen thưởng

Kế hoạch nêu lên các tiêu chuẩn và hình thức khen thưởng cụ thể đối với các tập thể và cá nhân trong Ngành.

Các nội dung chi tiết của Kế hoạch mời xem tại đây


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 24

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524