Chỉ đạo điều hành
Các hình thức bồi thường về đất (29/11/2017 12:45:00)
Gửi tới kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Long An cho rằng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước sớm hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng đúng tiến độ, tạo sự đồng thuận của người dân, kiến nghị Chính phủ trình quốc hội xem xét sửa đổi Khoản 2 Điều 74 Luật đất đai theo hướng: việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi hoặc đất không cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi nhưng phải tổ chức xác định giá đất cụ thể cho cả loại đất thu hồi và loại đất bồi thường, đồng thời thực hiện thanh toán khoản chênh lệch (nếu có).

Tại Khoản 2 Điều 74 của Luật đất đai năm 2013 quy định việc bồi thường về đất được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Tại Khoản 2 Điều 30 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất quy định đối với trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới hoặc giao đất ở, nhà ở tái định cư hoặc nhà ở tái định cư, nếu có chênh lệch về giá trị thì phần chênh lệch đó được thanh toán bằng tiền theo quy định:

+ Trường hợp tiền bồi thường về đất lớn hơn tiền đất ở, nhà ở hoặc tiền nhà ở tại khu tái định cư thì người tái định cư được nhận phần chênh lệch đó;

+ Trường hợp tiền bồi thường về đất nhỏ hơn tiền đất ở, nhà ở hoặc tiền nhà ở tái định cư thì người được bố trí tái định cư phải nộp phần chênh lệch, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 22 của Nghị định này.”

Như vậy, Luật đất đai năm 2013 và các văn bản quy định chi tiết thi hành đã cơ bản quy định đầy đủ các nội dung kiến nghị được cử tri đề xuất. Liên quan đến kiến nghị của cử tri về việc bồi thường bằng giao đất không cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, Bộ Tài nguyên và Môi trường thấy rằng trong bối cảnh nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì nhu cầu sử dụng đất để xây dựng các dự án công trình nhằm phát triển kinh tế phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng sẽ rất lớn. Bên cạnh đó quỹ đất dự trữ để bồi thường cho người có đất thu hồi sẽ rất hạn chế. Do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị giữ nguyên tắc nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi như quy định hiện hành.


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 69

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524