Chỉ đạo điều hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành Quy chế công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính (05/12/2017 16:21:52)
Quy chế này vừa được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà ký ban hành tại Quyết định 5082/QĐ-BTNMT ngày 4/12/2017. Quy chế quy định nội dung, trách nhiệm, hình thức và thời hạn thực hiện công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ.

Quy chế được áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan đến tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền của Bộ TN&MT (Bộ TN&MT). Các tổ chức, cá  nhân tiếp cận, sử dụng thông tin công khai kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Bộ TN&MT.

 

Tất cả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Bộ được công khai tại chuyên mục “Công khai hóa kết quả giải quyết TTHC”

Kết quả giải quyết TTHC theo thẩm quyền của Bộ TN&MT (qua Văn phòng một cửa và Hệ thống dịch vụ công trực tuyến) theo quy định của pháp luật chuyên ngành; được công khai tại chuyên mục “Công khai hóa kết quả giải quyết TTHC” trên Cổng TTĐT của Bộ TN&MT tại địa chỉ https://www.monre.gov.vn; chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Các thông tin kèm theo kết quả giải quyết TTHC được công khai bao gồm: a)Tên TTHC (tên dịch vụ công); b) Tên, địa chỉ tổ chức/cá nhân nhận kết quả giải quyết TTHC; c) Ngày trả kết quả giải quyết TTHC; d) Thông tin khác (trích yếu nội dung của TTHC, kết luận về TTHC) nếu có.

Kết quả giải quyết TTHC được công khai dưới văn bản điện tử, được ký số của cơ quan thực hiện giải quyết TTHC quy định hiện hành. Đối với các TTHC được thực hiện trực tiếp, sau khi hoàn thành cơ quan thực hiện TTHC số hóa và công khai kết quả giải quyết TTHC trên Cổng thông tin điện tử (Cổng TTĐT) của Bộ. Đối với các TTHC được thực hiện trực tuyến trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến sau khi hoàn thành, công khai trực tiếp trên Hệ thống và liên thông công khai kết quả giải quyết TTHC trên Cổng TTĐT của Bộ.

 

Tổ chức cá nhân có quyền tiếp cận, sử dụng thông tin công khai kết quả giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật; phản ánh, kiến nghị về thông tin công khai kết quả giải quyết TTHC

Bên cạnh việc có quyền tiếp cận, sử dụng thông tin; phản ánh, kiến nghị về thông tin công khai kết quả giải quyết TTHC, các tổ chức, cá nhân cũng phải có nghĩa vụ: a) Tuân thủ quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin; b) Không làm sai lệch, hủy hoại, giả mạo và khai thác, sử dụng trái phép nội dung thông tin, kết quả giải quyết TTHC đã công khai; c) Không xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi sử dụng thông tin công khai kết quả giải quyết TTHC.

Theo Quy chế, Bộ trưởng giao Văn phòng Bộ tạo điều kiện, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan thực hiện TTHC công khai kết quả giải quyết TTHC lên Cổng TTĐT của Bộ; đồng thời cùng với Vụ Thi đua - Khen thưởng và Tuyên truyền tổ chức phổ biến thông tin, tuyên truyền việc cung cấp thông tin về công khai hóa kết quả giải quyết TTHC phục vụ công khai hoá, minh bạch hoá, phản biện của xã hội.       

Bộ trưởng cũng giao Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường chủ trì phối hợp với Văn phòng Bộ xây dựng bổ sung chuyên mục “Công khai hóa kết quả giải quyết TTHC” trên Cổng TTĐT của Bộ và Hệ thống dịch vụ công trực tuyến bảo đảm điều kiện công khai kết quả giải quyết TTHC; bảo đảm cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, an toàn thông tin cho công tác công khai kết quả giải quyết TTHC trên Cổng TTĐT của Bộ; đồng thời  hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật cho các đơn vị, cá nhân thuộc Bộ công khai, khai thác kết quả giải quyết TTHC theo thẩm quyền của Bộ.

 


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 14

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524