CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Bộ TN&MT công bố danh mục TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Bộ TN&MT công bố danh mục TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (01/11/2019 18:00:00)
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019 về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2019 Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2019 (29/10/2019 09:30:00)
Văn phòng Bộ vừa có thông báo Kết luận của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2019.

Tổ chức Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V (22/10/2019 09:39:00)
Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định số 2680/QĐ-BTNMT về việc Tổ chức Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V.

Cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường thi đua thực hiện văn hóa công sở (02/10/2019 18:00:00)
Hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; thực hiện hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc triển khai phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025, thiết thực kỷ niệm 71 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2019), 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Người; Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện trong toàn Ngành.

Đẩy mạnh thực hiện gửi, nhận, xử lý văn bản điện tử trong toàn ngành tài nguyên và môi trường (06/09/2019 17:00:00)
Ngày 06/9, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã có Công văn số 4409/BTNMT-VP gửi Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ về việc đẩy mạnh thực hiện gửi, nhận, xử lý văn bản điện tử trong toàn ngành tài nguyên và môi trường.

CÁC TIN LIÊN QUAN
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 38

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524