CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đẩy mạnh thực hiện gửi, nhận, xử lý văn bản điện tử trong toàn ngành tài nguyên và môi trường (06/09/2019 17:00:00)
Ngày 06/9, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã có Công văn số 4409/BTNMT-VP gửi Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ về việc đẩy mạnh thực hiện gửi, nhận, xử lý văn bản điện tử trong toàn ngành tài nguyên và môi trường.

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (30/08/2019 15:00:00)
Ngày 30/8, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 2218/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ban hành phương án thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 Ban hành phương án thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 (15/07/2019 09:00:00)
Ngày 14/7, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT về ban hành Phương án thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Phê duyệt điều chỉnh Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 (12/07/2019 18:00:00)
Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định số 1758/QĐ-BTNMT về Phê duyệt điều chỉnh Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 Theo Chương trình điều chỉnh này, Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung vào Chương trình 07 văn bản (bao gồm: 01 Nghị định của Chính phủ và 06 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Công bố bổ sung thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường (21/06/2019 15:10:00)
Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1552/QĐ-BTNMT ngày 21/6/2019 về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

CÁC TIN LIÊN QUAN
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 9

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524