CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thể lệ Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thể lệ Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V (20/05/2020 10:30:00)
Ngày 14/5, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 1101/QĐ-BTNMT về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thể lệ Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V ban hành kèm theo Quyết định số 2680/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đẩy mạnh, quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 Đẩy mạnh, quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 (01/04/2020 16:00:00)
Ngày 01/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 1703/BTNMT-TCMT gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, về việc đẩy mạnh, quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.

Phối hợp các cơ quan, tổ chức trong hoạt động truyền thông tài nguyên và môi trường (31/03/2020 17:00:00)
Ngày 31/3/2020, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 814/QĐ-BTNMT ban hành Quy chế hoạt động truyền thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường và thay thế Quy chế hoạt động truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 2344/QĐ-BTNMT ngày 27/7/2018.

Ban hành Kế hoạch tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 Ban hành Kế hoạch tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 (27/03/2020 15:28:35)
Ngày 27/3, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 791/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030.

Trả lời rõ ràng, đầy đủ và tập trung vào từng vấn đề kiến nghị của nhân dân (18/02/2020 18:00:00)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Hà về việc trả lời các kiến nghị của nhân dân, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ đề nghị nghiên cứu, dự thảo văn bản trả lời.

CÁC TIN LIÊN QUAN
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 27

Số người truy cập hôm nay:

Tổng số lượt truy cập: