CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Những điểm mới trong các quy chế quản lý kế hoạch tài chính ngành tài nguyên và môi trường (27/08/2018 16:11:46)
Để tăng cường cải cách hành chính, đẩy mạnh phân công, phân cấp đi kèm với kiểm tra, giám sát nhằm minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức và các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định về kế hoạch, tài chính ngành tài nguyên và môi trường, ngày 10 tháng 8 năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 05 Quy chế quản lý kế hoạch tài chính, bao gồm: Quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn; Quy chế kiểm tra, nghiệm thu nhiệm vụ; Quy chế quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quy chế quản lý dự án đầu tư công và Quy chế quản lý và sử dụng vốn tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường xin giới thiệu những điểm mới của Bộ Quy chế này.

Quản lý nhập khẩu phế liệu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (19/07/2018 15:54:34)
Thời gian vừa qua, tình trạng nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu trong các ngành sản xuất thép, giấy, nhựa và xi măng có xu hướng gia tăng mạnh. Dư luận xã hội đặc biệt quan tâm tới tình trạng tồn đọng các container phế liệu nhập khẩu tại các cảng biển của Thành phố Hồ Chí Minh và một số cảng khác như cảng Hải Phòng, cảng Cái Mép yêu cầu sự vào cuộc khẩn trương của các bộ, ngành để đề ra giải pháp ứng phó kịp thời.

Bổ sung, hoàn thiện quy định về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường (10/07/2018 10:28:49)
Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tích cực triển khai xây dựng Đề án kiểm soát các nguồn thải lớn có nguy cơ ô nhiễm môi trường và sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường, trong đó sẽ đưa ra các công cụ quản lý, kiểm soát chặt chẽ như: quy định chi tiết nội dung báo cáo ĐTM; phương án bảo vệ môi trường; quản lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và chất thải nguy hại; xây dựng hồ kiểm chứng nước thải; quan trắc tự động đối với khí thải, nước thải,... đối với 16 loại hình có nguy cơ gây sự cố môi trường.

Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu (10/07/2018 10:22:36)
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa có văn bản trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội XIV về những tồn tại và các giải pháp hữu hiệu đối với vấn đề xử lý thuốc bảo vệ thực vật trong nông nghiệp.

Quản lý tổng hợp chất thải rắn và phân loại chất thải tại nguồn (10/07/2018 10:19:24)
Đây là hai trong số các giải pháp chính được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đưa ra nhằm khắc phục những tồn tại về việc quản lý xử lý chất thải rắn hiện nay.

CÁC TIN LIÊN QUAN
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 21

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524