CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Ban hành phương án thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 Ban hành phương án thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 (15/07/2019 09:00:00)
Ngày 14/7, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT về ban hành Phương án thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Phê duyệt điều chỉnh Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 (12/07/2019 18:00:00)
Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định số 1758/QĐ-BTNMT về Phê duyệt điều chỉnh Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 Theo Chương trình điều chỉnh này, Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung vào Chương trình 07 văn bản (bao gồm: 01 Nghị định của Chính phủ và 06 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Công bố bổ sung thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường (21/06/2019 15:10:00)
Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1552/QĐ-BTNMT ngày 21/6/2019 về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thu hút đầu tư công nghệ cao để xử lý rác thải, cải thiện môi trường (29/04/2019 16:37:00)
Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi kêu gọi, thu hút đầu tư công nghệ cao để xử lý rác thải, cải thiện môi trường sống, hạn chế sử dụng túi ni lông thay bằng vật liệu tự hủy.

Quy định về chính sách giao đất sản xuất cho các cán bộ, công chức cấp xã (29/04/2019 10:54:00)
Theo Luật đất đai năm 2013, Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Theo đó quy định các đối tượng được giao đất là hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp và trong hộ chỉ cần có 01 người trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì được giao đất. Tuy nhiên trên thực tế đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã (mà có cả hai vợ và chồng đang công tác ở cấp xã) thì vẫn không được giao đất mà chuyển sang hình thức thuê đất. Đây là một trong những bất cập rất lớn vì cán bộ cấp xã có thu nhập từ đồng lương rất thấp, mặt khác vào thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ thì họ vẫn trực tiếp lao động trên diện tích đất mà họ đã tạo dựng trước đây. Do đó, cử tri tỉnh Bình Phước đề nghị các Bộ, ngành liên quan xem xét điều chỉnh quy định về chính sách giao đất cho các đối tượng trên cho phù hợp.

CÁC TIN LIÊN QUAN
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 9

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524