CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Toàn ngành cần đổi mới, sáng tạo, đoàn kết và tăng tốc hơn nữa nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2017 Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Toàn ngành cần đổi mới, sáng tạo, đoàn kết và tăng tốc hơn nữa nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2017 (14/10/2017 18:30:00)
Ngày 13/10, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cùng các Thứ trưởng: Nguyễn Linh Ngọc, Võ Tuấn Nhân đã chủ trì Hội nghị giao ban 9 tháng và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2017. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ tại Hà Nội.

Tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng (11/10/2017 17:15:00)
Đây là nội dung của Chỉ thị số 03 vừa được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà ký ban hành ngày 10/10/2017 nhằm phát huy vai trò của người dân và cộng đồng trong bảo vệ môi trường, tạo bước chuyển biến trong công tác ứng phó, xử lý ô nhiễm môi trường.

Thành lập Văn phòng thường trực giúp việc Ban điều phối thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam (06/10/2017 17:00:00)
Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa kí ban hành Quyết định 2363/QĐ-BTNMT về việc thành lập Văn phòng cơ quan thường trực là cơ quan giúp việc cho Ban điều phối thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo vệ tầng ô-dôn và Phát triển kinh tế các-bon thấp trực thuộc Cục Biến đổi khí hậu (21/09/2017 11:41:00)
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm được quy định tại Quyết định 2258/QĐ-BTNMT ngày 21/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 02/10/2017 và bãi bỏ Quyết định số 338/QĐ-KTTVBĐKH ngày 31/12/2013 của Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo vệ tầng ô-dôn.

Hoàn thiện thể chế về huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài nguyên và môi trường (18/09/2017 18:27:00)
Với tinh thần quyết tâm đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát yêu cầu thực tiễn, Ban cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thống nhất ban hành Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII.

CÁC TIN LIÊN QUAN
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 29

Số người truy cập hôm nay: 26

Tổng số lượt truy cập: 183297