Bài phát biểu
Phát biểu của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại Hội thảo tham vấn về Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về Khí hậu (01/09/2016 10:15:15)
Sáng ngày 01/9/2016, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) và Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên, Xây dựng và An toàn hạt nhân Cộng hòa liên bang Đức (BMUB) ủy quyền Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ tổ chức “Hội thảo tham vấn về kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về khí hậu”. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã có bài phát biểu quan trọng khẳng định nỗ lực thực hiện cam kết của Việt Nam trong việc nhanh chóng triển khai Thỏa thuận Paris về Khí hậu; đồng thời mong muốn các đối tác quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức dân sự, các cơ quan nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong và ngoài nước sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành và địa phương có liên quan trong việc triển khai thực hiện Thoả thuận Paris cũng như Đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định của Việt Nam đã được đệ trình năm 2015.


Bộ trưởng  Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội thảo tham vấn về Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Pa-Ri về khí hậu   


- Thưa ông Haoliang Xu, Giám đốc UNDP khu vực châu Á Thái Bình Dương;

- Thưa bà Pratibha Melta, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam;

- Thưa bà Louis Chamberlain, Giám đốc UNDP tại Việt Nam

- Thưa ông ông Martin Hoppe, Tham tán hợp tác kinh tế và phát triển Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam

- Thưa ông Mozaharul Alam, Điều phối viên khu vực châu Á Thái Bình Dương của UNEP

- Thưa toàn thể quý vị đại biểu của các tổ chức QT, cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan hoạt động vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam,

 

Thoả thuận Paris được thông qua tại Hội nghị COP21 là văn bản pháp lý toàn cầu đầu tiên ràng buộc trách nhiệm của tất cả các Bên trong ứng phó với BĐKH. Trách nhiệm này đã được các Bên cam kết thông qua Đóng góp Dự kiến do quốc gia tự quyết định (INDC).

Việc thông qua Thỏa thuận Paris đã mở ra một kỷ nguyên phát triển mới trên toàn cầu. Đó là kỷ nguyên phát triển phát thải các bon thấp với các mô hình sản xuất, tiêu dùng thân thiện với môi trường; hạn chế, tiến tới xóa bỏ sử dụng nhiên liệu hóa thạch, thúc đẩy phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

Là một trong những quốc gia chịu nhiều tác động của BĐKH, được sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức hoạt động vì sự phát triển bền vững, Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để ứng phó thông qua xây dựng và thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐKH và Chiến lược Tăng trưởng xanh (TTX). Đây là những định hướng chiến lược nhằm giải quyết các vấn đề BĐKH một cách căn cơ, bài bản trong nhiều thập kỷ tiếp theo và là nội dung chủ đạo khi xây dựng cam kết nêu trong INDC của Việt Nam trình Liên hợp quốc tháng 10 năm 2015.

Việc nhanh chóng triển khai Thỏa thuận Paris sẽ góp phần ứng phó với BĐKH ở Việt Nam, đồng thời thể hiện trách nhiệm của Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế giải quyết một trong những thách thức to lớn, đe doạ đến sự tồn vong của nhân loại.


Thưa các quý vị đại biểu,

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kết quả của Hội nghị COP21, được sự hỗ trợ về tài chính trực tiếp từ UNDP và GIZ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, các chuyên gia trong nước và quốc tế xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris. Trong quá trình xây dựng dự thảo Kế hoạch, Tổ công tác liên ngành do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước, các chuyên gia các Bộ, ngành, Hội đồng tư vấn cho Uỷ ban quốc gia về BĐKH.

Đến nay, dự thảo Kế hoạch đã hoàn thành và được gửi xin ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan. Để đảm bảo tính khả thi khi triển khai thực hiện, hôm nay Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tham vấn ý kiến rộng rãi với sự tham gia của các Bộ, ban ngành Trung ương, các đối tác quốc tế, các tổ chức phi chính phủ. Các ý kiến đóng góp của các quý vị tại Cuộc họp hôm nay sẽ được Tổ công tác liên ngành nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện hơn nữa nội dung của dự thảo Kế hoạch trước khi trình Chính phủ xem xét phê duyệt.

 

Để Cuộc họp hiệu quả, đáp ứng được tiêu chí đề ra, tôi đề nghị các quý vị tập trung vào thảo luận các nội dung chính như sau:

Một là, tính khả thi của các nội dung dự thảo Kế hoạch trong các giai đoạn từ nay đến năm 2020 (giai đoạn chuẩn bị), từ sau năm 2020 (giai đoạn thực hiện); tính kế thừa về chủ trương, đường lối của Đảng và Quốc hội, chính sách pháp luật hiện nay của Nhà nước và quyết tâm của Chính phủ về ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

Hai là, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện; kiến nghị các giải pháp về mặt thể chế, chính sách, tổ chức bộ máy, nguồn lực thực hiện. Trong đó, cần lưu ý những thay đổi trong các cơ chế, chính sách toàn cầu về biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và những tác động tiềm tàng đối với toàn bộ nền kinh tế, các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là khối tư nhân.

Ba là, các giải pháp thu hút sự tham gia của toàn xã hội, đặc biệt các tổ chức dân sự xã hội, các tổ chức phi chính phủ và khối doanh nghiệp vào các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu theo tinh thần của Thoả thuận Paris, cũng như các giải pháp về cơ chế, chính sách nhằm tận dụng hiệu quả các cơ hội từ thị trường trao đổi phát thải trong nước và quốc tế.

Bốn là, khả năng đóng góp của các nội dung trong Kế hoạch vào quá trình tham gia đàm phán quốc tế về biến đổi khí hậu nhằm đảm bảo lợi ích chính đáng, quyền phát triển của Việt Nam với tư cách là một nước đang phát triển dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu nhưng rất trách nhiệm trong việc cùng thế giới ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

Thưa các quý vị đại biểu,

Trong thời gian vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành và địa phương của Việt Nam đã nhận được những sự hỗ trợ hiệu quả về xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách và các hành động thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của cộng đồng các đối tác quốc tế, của cộng đồng doanh nghiệp, của các tổ chức hoạt động vì sự phát triển vững bền của Việt Nam.

Tôi mong muốn các đối tác quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức dân sự, các cơ quan nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong và ngoài nước sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành và địa phương có liên quan trong việc triển khai thực hiện Thoả thuận Paris cũng như những đóng góp do Việt Nam tự quyết định đã được đệ trình năm 2015.

Nhân dịp này, tôi chân thành cảm ơn Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP), Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc (UNEP), của Chính phủ CHLB Đức thông qua Cơ quan GIZ và của các chuyên gia trong nước và quốc tế đã phối hợp chặt chẽ cũng như hỗ trợ hiệu quả trong quá trình xây dựng dự thảo Kế hoạch cũng như Dự kiến Đóng góp do quốc gia tự quyết định (INDC) của Việt Nam.

Chúc sức khoẻ toàn thể quý vị, chúc Hội thảo thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 16

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524