Bài phát biểu
Diễn văn của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại Lễ Mít tinh kỷ niệm Ngày Nước thế giới năm 2019 (22/03/2019 09:00:00)
Sáng 22/3, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, các quốc tế tại Việt Nam tổ chức Lễ Mít tinh quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Khai mạc Tuần lễ Nước quốc tế Việt Nam 2019. Phát biểu tại lễ mít tinh, Bộ trưởng Trần Hồng Hà kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, các cộng đồng và toàn thể người dân hãy cùng nhau nỗ lực vì những người yếu thế nhất trong xã hội; cùng nhau xây dựng, hoàn thiện các cơ chế chính sách, pháp luật về tài nguyên nước để thực sự “không ai bị bỏ lại phía sau” trong tiếp cận và sử dụng nước hợp vệ sinh, an toàn. Trang tin Bộ trưởng xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng Trần Hồng Hà.

DIỄN VĂN CỦA BỘ TRƯỞNG TRẦN HỒNG HÀ
TẠI LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI NĂM 2019

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019

 

Kính thưa các vị khách quý, các vị đại biểu,

Hôm nay, cùng với các quốc gia trên thế giới và các tỉnh, thành phố trên cả nước, chúng ta họp mặt tại đây để long trọng tổ chức Lễ mít tinh kỉ niệm Ngày Nước thế giới năm 2019.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ TN&MT, tôi xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện và nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại diện các Bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương; các vị khách quý đại diện cho các tổ chức quốc tế; Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Mặt trận tổ quốc thành phố Hà Nội, các tỉnh, thành lân cận; và toàn thể quý vị đại biểu tới dự buổi Lễ mít tinh quốc gia kỉ niệm Ngày Nước thế giới năm 2019. Xin chúc các quý vị đại biểu các vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý,

Kể từ khi được Liên hợp quốc quyết nghị năm 1992 tại Hội nghị Thượng đỉnh của Liên hợp quốc về Môi trường và Phát triển (UNCED) và được tổ chức hàng năm kể từ năm 1993 đến nay, Ngày nước thế giới là dịp để tăng cường nhận thức và hành động để bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên vô cùng quý giá đối với đời sống và sinh kế của nhân loại, trong đó Ngày Nước thế giới mỗi năm sẽ tập trung vào từng chủ đề cụ thể cho để phản ánh những khía cạnh khác nhau về nước.

Năm 2019, Ngày nước thế giới có chủ đề “Nước cho tất cả để không ai bị bỏ lại phía sau” nhằm nhấn mạnh rằng quyền sử dụng nước sạch của tất cả mọi người không phân biệt công việc, địa vị, giới tính và màu da. Chủ đề năm nay cũng là để hướng tới đạt được mục tiêu tiên quyết của Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển bền vững, đó là: tất cả mọi người đều được hưởng lợi từ phát triển bền vững. Thông điệp cũng mong muốn đưa ra giải pháp giải quyết nguyên nhân tại sao hiện nay vẫn còn nhiều người còn bị bỏ lại phía sau trong việc tiếp cận nguồn nước.

Mục tiêu phát triển bền vững thứ 6 đã chỉ ra rất rõ: tất cả mọi người đều được sử dụng nước vào năm 2030, điều này đồng nghĩa là không có ai không được sử dụng nước. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy trên phạm vi toàn cầu, có khoảng 2,1 tỷ người đang không được tiếp cận các dịch vụ về nước bảo đảm an toàn; gần 80% người dân không được sử dụng nước sạch hiện đang sinh sống tại vùng nông thôn, chưa kể mỗi ngày có 700 các cháu nhỏ ở độ tuổi dưới 5 năm bị chết do dịch tả liên quan đến nước không àn toàn và vệ sinh bẩn. Việc thiếu nước sạch có tác động bất lợi đến các nhóm cộng đồng nghèo, nhạy cảm, dễ bị tổn thương như phụ nữ, trẻ em, người tị nạn, người thiểu số, người khuyết tật…

Vì vậy, các mục tiêu cụ thể của chủ đề Ngày Nước thế giới năm 2019 bao gồm: Nước cho phụ nữ, Nước cho nơi làm việc, sản xuất, Nước cho nông thôn, Nước cho người tị nạn, Nước cho các bà mẹ, Nước cho trẻ em, Nước cho học sinh, sinh viên, Nước cho những người bản địa, thiểu số, Nước cho người khuyết tật, v.v... Cùng với việc được tiếp cận đủ nước, thì tiếp cận nguồn nước an toàn là nền tảng cho sức khỏe cộng đồng; điều này là rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững, vì một thế giới ổn định và thịnh vượng. Chúng ta không thể tiến lên toàn cầu hóa trong khi còn nhiều người đang sống mà không có nguồn nước sử dụng an toàn.

Vì vậy, hưởng ứng chủ đề Ngày nước thế giới năm nay, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, các cộng đồng và toàn thể người dân hãy cùng nhau nỗ lực vì những người yếu thế nhất trong xã hội; cùng nhau xây dựng, hoàn thiện các cơ chế chính sách, pháp luật về tài nguyên nước để thực sự “không ai bị bỏ lại phía sau” trong tiếp cận và sử dụng nước hợp vệ sinh, an toàn.

Thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý,

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách và có những giải pháp nhằm tăng cường quản lý, bảo vệ hiệu quả, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên nước, gắn liền với công tác bảo vệ môi trường nhằm bảo vệ sức khỏe, đời sống của nhân dân; có nhiều cố gắng trong việc giải quyết nhu cầu nước hợp vệ sinh, an toàn cho người dân đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, vùng núi, hải đảo.

Để thúc đẩy việc thực hiện mục tiêu “nước cho tất cả mọi người”, trong năm 2019 và những năm tiếp theo, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương quyết tâm đưa các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ liên quan đến quản lý tài nguyên nước vào cuộc sống, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Tài nguyên nước, Luật bảo vệ môi trường, các chương trình, kế hoạch hành động đã đề ra, đặc biệt là tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Nghị quyết số 120/NQ-CP năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia thông qua quản lý thông minh, sử dụng bền vững tài nguyên nước. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt pháp luật về tài nguyên nước, thông tin đến người dân, doanh nghiệp; tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên nước, đặc biệt là thiết lập, quản lý chặt chẽ hành lang bảo vệ nguồn nước, bảo vệ rừng đầu nguồn, quản lý chặt chẽ các hoạt động khai thác, bảo vệ nguồn nước dưới đất; đẩy mạnh công tác điều tra, quy hoạch tài nguyên nước; tập trung thanh tra, kiểm tra; xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về tài nguyên nước.

- Hai là, điều hòa, phân bổ nguồn nước cho các mục đích sử dụng nước bằng công cụ quan trắc, giám sát tự động trên cơ sở các quy hoạch và hạn ngạch cấp phép khai thác sử dụng nguồn nước. Trong đó,  tập trung rà soát, điều chỉnh các quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông đã ban hành cho phù hợp với thực tế đi đôi với  kiểm tra, giám sát việc vận hành của các hồ chứa nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp không tuân thủ Quy trình.

- Ba là, tập trung xây dựng, triển khai cơ chế, chính sách tài chính về tài nguyên nước nhằm thúc đẩy sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời có chính sách phù hợp để thực hiện ưu đãi nhằm khuyến khích các hoạt động phát triển khoa học, công nghệ, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả theo các Nghị định của Chính phủ.

- Bốn là, tăng cường khả năng trữ nước thông qua các giải pháp phi công trình trong quản lý nguồn nước dựa vào xu thế tự nhiên trên cơ sở dự báo dài hạn về khí hậu, thuỷ văn, nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long, duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Nghiên cứu, xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên nước nhằm cung cấp thông tin, số liệu chính xác, kịp thời để xử lý những vấn đề về ô nhiễm, cạn kiệt dòng sông.

- Năm là, tổ chức triển khai có hiệu quả các cơ chế điều phối, giám sát liên ngành trong quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ nguồn nước thông qua các tổ chức quản lý lưu vực sông với sự tham gia giám sát của cộng đồng, trực tiếp là các hộ sử dụng nước để giải quyết có hiệu quả hơn những vấn đề chung trên phạm vi toàn lưu vực.

- Sáu là, chủ động đề xuất các giải pháp trong phối hợp quốc tế giải quyết các vấn đề về khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Công, qua đó có những giải pháp phù hợp để đàm phán, ứng phó. Xây dựng kế hoạch để triển khai có hiệu quả Công ước về Luật sử dụng các nguồn nước liên quốc gia cho các mục đích phi giao thông thủy mà Việt Nam mới gia nhập, đồng thời nghiên cứu các quy định để tham gia Công ước về bảo vệ và sử dụng các nguồn nước xuyên biên giới và các hồ quốc tế.

Thưa các quý vị đại biểu,

Cũng nhân dịp này, tôi đề nghị mọi tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp trên cả nước cùng đồng hành với Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường, đề xuất những sáng kiến, hành động cụ thể, thiết thực nhằm xử lý ô nhiễm, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả hơn tài nguyên nước; cùng chung tay gìn giữ, bảo vệ các dòng sông, các nguồn nước, không chỉ cho bản thân mình mà còn cho những người hiện vẫn còn chưa được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh, an toàn, cũng như cho hôm nay mà còn cho các thế hệ mai sau.

Tôi kêu gọi các đối tác, các tổ chức quốc tế hãy cùng chung tay hành động với Chính phủ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, và các Bộ, ngành và địa phương trong việc bảo vệ, chia sẻ nguồn tài nguyên nước một cách hiệu quả cho tất cả mọi người dân, qua đó góp phần vào sự phát triển thịnh vượng chung của nhân loại.

Đặc biệt, tại Lễ mít tinh này, chúng ta sẽ công bố Danh hiệu Đại sứ Ngày nước Thế giới Việt Nam 2019. Tôi mong muốn với trách nhiệm của mình, Đại sứ sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động vì quyền tiếp cận và sử dụng nước hợp vệ sinh, an toàn cho tất cả người dân Việt Nam.

Một lần nữa, xin kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quốc tế sức khỏe, thành công; chúc Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2019 và Tuần lễ nước quốc tế Việt Nam 2019 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

 


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 9

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524